462-20
Ngalpun Wakai
Josie Nawia

$80.00

462-20

1 in stock

SKU: 462-202021 Categories: , Tags: , , ,

1 in stock


Description

Artist: Josie Nawia

Category: Print

Size / Medium: 38 x 28, 20 x 30 – Lino Cut Prints

Title: Ngalpun Wakai

 

Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm